Bản đồLiên hệ:
KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH DIỄN CHÂU
Khối 4 thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An
Tel: (+84)2383601666
Fax: +84 238 360 1789
Website: www.dienchau.muongthanh.com
Email: info@dienchau.muongthanh.vn
TOP
Facebook chat